ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 41 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการตามหลักการมีส่วนร่วม พิจารณาข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม