ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมโรงเรียนเครือข่ายที่เดินทางไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 69 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ เป็นประธานการประชุมโรงเรียนเครือข่ายที่เดินทางไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มีจำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 และมีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 2. โรงเรียนบ้านดอนหลวง 3. โรงเรียนวัดอุทยาราม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน เตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้แทนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง 5 ราย ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย