ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 661 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งศูนย์การแข่งขันฯ จำนวน 8 ศูนย์ ดังนี้ 1.ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพหวาย 2. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 3. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 4. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 6. ศูนย์การแข่งขัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 7. ศูนย์การแข่งขันสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานศูนย์การแข่งขันฯ เลขานุการศูนย์การแข่งขันฯ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เลขานุการศูนย์การเรียนรู้ และบุคลากรประจำศูนย์การแข่งขัน/กลุ่มสาระฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย ในส่วนของการแข่งขันฯ ระดับชาติ ภาคใต้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ณ จังหวัดสตูล