ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 310 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2565

 วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ