ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 116 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูปฐมวัยในโรงเรียนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ การย้าย บรรจุใหม่ หรือครูที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 48 คน โดยมีนางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (Local Network), นางสาวอังษณา พานิช ครูโรงเรียนวัดแจ้ง (Local Trainer), นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (Local Trainer), และคณะร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้