ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมโครงการวิถีพุทธ วิถีชุมชน 1 วัด 1 คลังอาหาร 1 คลังยา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 282 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาพร้อมคณะบุคลากร ร่วมโครงการวิถีพุทธ วิถีชุมชน 1 วัด 1 คลังอาหาร 1 คลังยา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี