ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 5
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 552 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปี 5 โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม “STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต” ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวด้วย กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จำนวน 61 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 117 คน และข้าราชการครูในสังกัด 1,321 คน รวมทั้งสิ้น 1,499 คน