ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการประเมินราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 58 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการประะเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1