ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 262 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมสร้างความเข้าใจและชี้แจงเหตุผลสำคัญของการประเมินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้รับทราบและตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1