ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » คณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และข้าราชการบำนาญในสังกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 58 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 พ.ค. 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และข้าราชการบำนาญในสังกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดยโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จัดทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่มาให้บริการ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี และลานบริเวณหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1