ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 210 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ก.พ. 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564 และนางอนงค์นาฏ ทองยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสตอ ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีข้อสอบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการจัดสอบปลายปีของผู้เรียน และเป็นการช่วยลดภาระของสถานศึกษาในการดำเนินการจัดทำข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการคัดเลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และวิทยาศาสตร์