ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณ นิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 216 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณ นิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการให้โอกาสแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 140 ทุนๆละ 3,000 บาทเป็นเงิน ทั้งสิ้น 420,000 บาท และในวันนี้ สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท