ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลโดย : นางพุทธชาติ สมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2544 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ม.ค. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด