ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 246 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น นายจุติพร ขาวมะลิ ได้กล่าวพบปะพูดคุยในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1. จะใกล้ปีใหม่แล้ว หากบุคลากรท่านใดจะไปเที่ยวที่ไหนขอให้ระวังโควิดด้วย 2. ขอขอบคุณบุคลากร ที่ไปช่วยในเรื่องของการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะมีการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ซึ่งในการสอบ ภาค ก.และภาค ข. ในรอบหลังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดำเนินการสอบ ส่วนภาค ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสอบ 3. ได้แนะนำบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวพชรกมล สมทบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล และได้แนะนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางภัทรภร อินทร์ยิ้ม 2. นางปัทมาภรณ์ ชนะภัย และนางสาวกีรตา ทองโมถ่าย โดยฝึกปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2564