ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 81 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ และนางสาวพวงทอง ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายณัฐพงศ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี