ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 91 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้มอบหมายให้นางเรณู นาคพังกาญจน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางอรุณศรี จงจิตต์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) ได้กล่าวแสดงความรู้สึก และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564