ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การจัดโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมต่อยอดขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียนและชุมชนตามแนวกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อแลกเปลี่ยน เสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครูวิทยากร/แกนนำภาคีเครือข่าย(Rakpongprai Network : RN) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผู้เข้าโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 16 คน ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 16 คน, ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 8 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 8 คน, เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน