ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 303 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนเหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนเหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้มีประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่มีสถานศึกษาตั้งในจังหวัด เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ