ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 164 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2564

 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการนำทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และใช้เครื่องมือ google site ออกแบบสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ใช้หลักการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 20 คน