ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 245 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ส.ค. 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานมีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ โดยดำเนินการอบรมแบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้