ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1074 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 มิ.ย. 2564

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลำดับที่ 36 - 41 ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้าง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายละเอียด