ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสอบสสวท. ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลโดย : นางนัยนา เกิดศรี
จำนวนผู้เข้าชม : 861 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564

 ตามที่ สพป.สฎ.1 ได้จัดสอบ สสวท. ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 ก.พ.64 ขอให้ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบ ในภาคเช้าก่อนเวลา 08.30 น. /ภาคบ่ายก่อน 12.30 น. เพื่อรายงาน ณ จุดรับรายงานตัว สำหรับรายชื่อผู้เข้าสอบได้แจ้งไปยังโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด