ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลโดย : นางพุทธชาติ สมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 3788 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ม.ค. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด