ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประกวดโครงงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 227 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ โดยการประกวดโครงงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี  เขต 1  โดยมีผู้รับผิดชอบนำเสนอผลงานในการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน/นวัตกรรม ฯ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านกงหนิง โรงเรียนวัดนอก โรงเรียนบ้านบางรักษ์ โรงเรียนวัดภูเขาทอง โรงเรียนวัดบุณฑริการาม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านบ่อผุด และโรงเรียนบ้านเกาะเต่า