ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลการทดสอบระดับชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 171 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลการทดสอบระดับชาติ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรียนบ้านศรีธนู โรงเรียนวัดสิงขร โรงเรียนวัดคีรีวงการาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง และโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม โรงละ 2 คน