ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดต้นแบบ และโรงเรียนห้องสมุดเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 191 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดต้นแบบ และโรงเรียนห้องสมุดเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อต้องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่ผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีงบประมาณ 25963 2. เพื่อการพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดต้นแบบ และโรงเรียนห้องสมุดเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 3. เพื่อต้องการให้โรงเรียนได้รับจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด จำนวน 12 โรงเรียน ขยายผลเป็นโรงเรียนห้องสมุดเครือข่ายต่อไป