ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 148 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงหลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และคณะครู ให้การต้อนรับ (ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี)