» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุม Video Conference
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 11610 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ