» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในการเตรียมการและการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 111 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ค. 2563

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์ รัชณาการ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ และนางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในการเตรียมการและการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (ขอขอบคุณภาพจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน)