ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 232 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะเลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 35 ราย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1