ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงนโยบายในการจัดทำระบบ web-based Training
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 663 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายในการจัดทำระบบ web-based Training เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ระบบ web-based Training ให้เป็นไปตามขั้นตอนทีถูกต้อง เหมาะสม ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องตามความต้องการและวิชาชีพ และมีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเปิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรนำ Digital Technology มาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ โดยมีนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี