ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 169 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ รับทราบแนวทางการดำเนินการรายงานตัวชี้วัดฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย