ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนางสุดา สุขอ่ำ รก.ทปษ. นายวีระเดช เชื้อนาม รก.ผชช. และ นางสาวสมพร สามทองกล่ำ รก.ผชช. การตรวจราชการครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (Function) ภารกิจพื้นที่ภูมิภาค (Area) และภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วน (Agenda) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 ประเด็น ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1