» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 233 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1