ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » สนามสอบ สสวท.รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางนัยนา เกิดศรี
จำนวนผู้เข้าชม : 1160 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ม.ค. 2562

 สอบสสวท. รอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1