ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 292 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ที่โอนมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 ราย คือนายกฤตเขมณัฐ สาระทิพย์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ โอนมาจากนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และได้แนะนำนักศึกษาฝึกงานที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาฝึกงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 3 ราย คือ 1. นางสาวกชกอร รงค์รัตน์ 2. นางสาวอรอุมา เสลา 3. นายเอกบุรุษ เสมาพัฒน์