ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือก รอบที่ 1)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 377 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 พ.ย. 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือก รอบที่ 1) ณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 2,393 คน จำแนกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 196 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ุ6 จำนวน 953 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 196 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ุ6 จำนวน 1,048 คน ในการนี้ มีได้ตัวแทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เยี่ยมสนามสอบฯ ดังกล่าว (ขอขอบคุณภาพจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ)