ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 2625 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยดำเนินการประกวดและแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านโพหวาย ศูนย์โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ศูนย์โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ศูนย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ศูนย์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณภาพจาก : ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ)