ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 430 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 9 คน นำโดยนางพัชรีพร สาทิพจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมมนินทร์ - ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี นายสมชาย สำอางค์กาย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน