ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 350 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการรวมพลังเห็นถึงความสำคัญและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมแสดงพลังและช่วยกันสอดส่องดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมกันบริจาคให้กับกองทุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนำไปทำประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการวิ่งประเภท FUN RUN มาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร “ต่อต้านยาเสพติด” และ ช่วงที่สอง พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น และมอบถ้วยรางวัลให้กับ นักวิ่งอีกด้วย ในการนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ในการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยอดเยี่ยม” โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว