ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายดอนสัก
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 302 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายดอนสัก และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา” ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การอบรมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรในเครือข่ายดอนสัก 2. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว.21 3. เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำทางวิชาการในเครือข่ายดอนสัก ผู้เข้าอบรมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในเครือข่ายดอนสัก รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 คน