ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)
ข้อมูลโดย : น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
จำนวนผู้เข้าชม : 2656 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)  โดยให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2562 รายละเอียด ดังแนบ 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด