ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ซักซ้อมความเข้าใจตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1067 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2562

 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และดำเนินการตอบแบบ IIT โดยมีบุคลากรร่วมตอบฯ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2562