ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 377 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2562

 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ โดยมีนายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ นำบุคลากรและลูกจ้างกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง และได้ให้นางสาวสุชาดา สัจจากุล ในโอกาสที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พบปะรายงานตัวกับผู้ร่วมงานในเขตพื้นที่