ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 และเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 469 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 มิ.ย. 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 และเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 17 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่จะให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ออกมาประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป