ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 595 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 มิ.ย. 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1 – 8 จำนวน 100 คน