ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ITA ชุดที่ 3 OIT
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 453 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2562

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเตรียมดำเนินการและจัดทำข้อมูล เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามคำสั่งชุดที่ 3 (Open Data External Integrity and Transparency Assessment :OIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือและมอบหมายภารกิจ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1