ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 403 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2562

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง และในโอกาสที่ นางนลิน มูสีสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ อบต.หูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กล่าวลาเพื่อนร่วมงานในเขตพื้นที่ ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1