ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 745 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษ จำนวน 5 โรงเรียน หัวหน้าวิชาการ จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษ จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน