ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานแถลงข่าว รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award (PMCA)
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 2010 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ก.ย. 2559

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ได้พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ มาตลอด โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" หรือ Princess Maha Chakri Award (PMCA) เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างประโยชน์ต่อการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง "มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เชิญสื่อมวลชนเพื่อรับฟังการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการคัดเลือกครูฯ โดยรองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานคณะกรรมการคัดเลือก และนายผัน หอมเกตุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ผู้ให้รายละเอียดการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑